Handel, service og reiseliv

Fagråd for Handel, service og reiseliv ledes av Tove Merakerås, og jobber for å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser gjennom å arrangere bransjemøter, bidra til nettverksbygging og være pådriver for utvikling av fellesprosjekt.

Om våre fagråd

Verdal næringsforum har tre fagråd: Bygg, anlegg og industri (BAI), Handel, service og reiseliv (HSR) og Landbruk. Fagrådene består av representanter fra våre medlemsbedrifter. Fagrådslederne er også styremedlemmer i Verdal næringsforum, og velges av årsmøtet.