FØLG OSS      

Godt fornøyd med kraftig redusert årsresultat

Ved slutten av regnskapsåret noterer Verdal Næringsforum en vesentlig nedgang sammenligna med fjorårets årsresultat. Og det mener de er et tegn på suksess.

- Vi er godt fornøyde med resultatet for 2021. Som en medlemsorganisasjon er det ikke en målsetning å gå ut av året med et stort pluss i penger. Langt viktigere er det å gå ut med et pluss i verdi, og det føler vi at vi har oppnådd, også i 2021, uttaler daglig leder Ingrid Dahl Furunes.

Med et årsresultat på 289 728 kroner, noterer næringsforeningen en nedgang på 45% fra 643 997 kroner i 2021.


 

Økte kostnader

- Det handler blant annet om økte kostnader knyttet til bemanning. Og så har vi brukt penger for å øke verdien av medlemskapet for de bedriftene vi har i vår portefølje, sier Furunes.
Hun viser til store arrangementer som Verdal Næringsforum sto bak gjennom året, som «Merkevaredagen», «Bærekraftdagen» og ikke minst «Øras Dager».

- Det er dette vi jobber for å oppnå. Når vi ser tilbake på et år som til tross for pandemi var fylt til randen av aktivitet, treffpunkter for næringslivet, fagdager, frokostmøter, kompetanseløp og mye annet, så klapper vi oss sjøl på skuldra og tenker at dette gikk jammen godt, sier hun.

Hun får støtte fra styreleder Stein Roger Sundland.
 

- Helt der vi skal være

- Styret er fornøyd med gjennomgangen av 2021. Når vi ser på årsoppgjøret, ikke bare i tall, men i aktivitet, synes vi at Verdal Næringsforum ligger helt der vi skal være. 2021 ble et krevende år, med både pandemi og en krevende bemanningssituasjon med bare én person ansatt gjennom store deler av året, likevel klarte vi å oppnå et godt engasjement fra medlemmene, sier Sundland.

I likhet med Furnues viser han til det høye aktivitetsnivået som det viktigste målebarometeret for suksess.
- Verdal Næringsforum skal legge til rette for attraktive møteplasser, fungere som næringspolitisk aktør og sette fokus på fornying og utvikling. Det er våre tre kjerneverdier, og årsresultatet for 2021 viser at vi treffer planken på alle tre. Da kan vi si oss fornøyd med det, sier Sundland.
 

Vedtok konsekvensutredning

Årsresultatet ble lagt frem for årsmøtet onsdag 30. mars, og godkjent der. På det samme årsmøtet ble det også vedtatt å iverksette en konsekvensutredning med tanke på eventuell fremtidig sammenslåing mellom Verdal Næringsforum og Næringsforeningen i Levanger.
- Dette er spennende arbeid som skal settes i gang, og vi har fått ei uhyre kompetent og bredt sammensatt gruppe næringsaktører som skal jobbe med utredningen, forklarer Furunes. Gruppen består av aktører fra både Verdal og Levanger. Samme kveld banket Næringsforeningen i Levanger gjennom et likelydende vedtak, og gruppen er satt sammen i samarbeid mellom de to næringsforeningene.

Resulatet av utredningen skal legges frem for styret i Verdal Næringsforum medio 2022. Dersom en sammenslåing skal vedtas, vil det stemmes over i et ekstraordinært årsmøte etter at utredningen er lagt frem for styret.
 

Les mer