FØLG OSS      

Nytt medlem: Bindegruppen AS

Jørgen Binde mener næringslivet på Innherred må tenke enda mer samarbeid fremfor konkurranse.

- Jeg synes vi skal slutte å se spøkelser på høylys dag, og være redd for at potensielle samarbeidspartnere kan stjele hverandres kunder. Vi må heller se hvordan vi best mulig kan utfylle hverandre til det beste for kunden, sier Binde til Verdal Næringsforum.På bordet i lokalene på Steinkjer har han lagt frem ei skisse som viser organisasjonen til Bindegruppen, og forklarer sammensetningen med Bindegruppen AS som bærer av selskapsnettet og Byggmester Binde, Binde Eiendom og Miljøbyen Mære som hundre prosent eide underselskaper. I tillegg er noen prosjekter, som for eksempel Øvre Bakkveg Panorama skilt ut som eget selskap med flere eiere. Det er med andre ord en mangfoldig virksomhet som nå har blitt en del av Verdal Næringsforum.

Energisk om energi
Det Binde har satt trykk på nå, er imidlertid energirådgivning, og engasjementet kommer tydelig gjennom når han viser og forklarer.

- Dette er noe alle byggmestere og kunder bør heve kunnskapsnivået sitt om. Når kunden sparer penger på å velge billigere vinduer, er det ikke nødvendigvis slik at han eller hun forstår potensialet for energibesparelser på sikt ved å velge for eksempel trelags fremfor tolags vinduer, sier Binde, og drar fingeren ned langs et skjema som viser i tall hvor mye effekt forskjellige tiltak kan gi.

Binde er en av nærmere 20 Enova-sertifiserte energirådgivere i Trøndelag, og har blant annet spesialisert seg på å tilby befaring av særlig eldre hus, for å kartlegge energibruk og avdekke hvor eventuelle energilekkasjer i huset befinner seg, slik at huseier kan gjøre utbedringer for å senke strømforbruket. Eksempelhuset han viser konkrete tall for, gikk ut av prosessen med kun en fjerdedel av strømforbruket etter anbefalte tiltak, sammenlignet med utgangspunktet. Og en god slump av pengene investert, fikk kunden tilbake i etterkant.

Støtteordninger fra Enova
- Det som veldig mange ikke er klar over, er støtteordningene som Enova tilbyr. Det betyr at dersom du har et gammelt hus, kan du hyre en energirådgiver fra Enova-registeret til å fortelle deg hvordan det står til med boligen din i dag. Etter en grundig gjennomgang av huset, med målinger og undersøkelser, analyserer vi hvilken effekt diverse tiltak vil kunne ha. Den analysen koster 12.000 kroner, men du får igjen inntil 7.500 fra Enova for det, dersom man inkluderer termofotografering. Det er bare å legge inn kvitteringen hos Enova, sier han.

I tillegg kan han fortelle at det er mye støtte å hente fra Enova når man gjennomfører anbefalte tiltak som etterisolering, nye vinduer, ny type oppvarming og lignende. Enova har et tilskuddssystem som gir inntil 200.000 kroner i støtte, mot kvittering. Størrelsen på tilskuddet knyttes til husets alder, hvilken energiklasse huset er plassert i og hvilke u-verdier, altså varmetapstall, huset har.
En annen fordel er at boliger plassert i høyere energiklasser utløse bedre betingelser i banken, forklarer Binde og viser til at tiltakene gjennomført på eksempelhuset førte til en dokumentert oppgradering fra klasse oransje G til klasse grønn B.

Til sammen har de 18 energirådgivningsoppdragene Binde har hatt på Innherred, utløst 1,8 millioner kroner i tilskudd fra Enova, samtidig med at energibehovet til sammen er redusert fra 915 kilowatt til mer til 335 kilowatt timer.

Bransjen må jobbe sammen
- Når et byggefirma leies inn for en oppussing av et hjem, er dette noe entreprenøren bør ha kjennskap til, og gi råd til kunden om, understreker Binde, og viser igjen til støtteordningene fra Enova, som altfor få kunder får tilgang til, kun fordi det ikke er kjent.

- Dersom jeg kommer inn for å gjøre analysen før en annen byggherre utfører oppussingen og arbeidet, så er det jo ikke slik at jeg stikker av med kunden i etterkant. Vi må ikke være så redde for å samarbeide om å gi kunden enda bedre tilbud.

Han påpeker at han ser med begeistring at Innherred kanskje i større grad enn andre steder, preges av samarbeid mellom aktører i bransjen.

- Det er kjempespennende og veldig positivt å se. Mitt ønske er at vi ser forbi konkurranseaspektet i enda større grad, og både bruker hverandre og sender kunder mellom oss når vi ser at vi har kunnskap og kompetanse som utfyller hverandre. Et nettverk som det som eksisterer i Verdal Næringsforum kan gi et veldig godt grunnlag for den typen tankegods, sier han.

Tore Brosveet, prosjektleder og Byggmester, Jørgen Binde, anleggsleder og Kristian Breivik, daglig leder ved Bindegruppen AS i kontorlokalene i Steinkjer. Foto: Verdal Næringsforum
 

Les mer