FØLG OSS      

Nytt medlem - Retura IR

I landlige omgivelser på Mule er Retura IR med sine 20 ansatte lokalisert i samme bygg som morselskapet Innherred Renovasjon. Et tilbygg på tomta ble ferdigstilt for to år siden, mens hovedbyggene kom opp for 6-7 år siden.

I tillegg ligger et anlegg sør for Norske Skog på Skogn, hvor de driver med rivningsvirke og kverning av flis, og et bil- og båtmottak på Ørin.
Det er næringsavfall for proffmarkedet som er Returas nedlagsfelt. I tillegg til noe containerutleie til private.

- Det som kanskje er litt atypisk for vår region, er at vi har Verdal Industripark i nabolaget. Norges tredje største næringspark – det gir oss en god indikasjon på hvordan næringslivet i Norge går. Går det bra på industriparken, med motoren Aker, så er det positivt for alle oss næringsaktører.
Det forteller daglig leder ved Retura IR, Ole Petter Segtnan til Verdal Næringsforum. Langstrakt nedslagsfelt
En annen faktor som utmerker seg ved Innherred, sammenlignet med Franschice-kjeden Returas nedslagsfelt på nasjonalt nivå, er fraværet av blå sektor-segmentet.

- Vi har ikke noe fiskeoppdrett i nærområdet vårt, mens det er en betydelig aktør på nasjonalt nivå.
Retura Ir har imidlertid et franchise-område som også strekker seg over fjellregionen. Retura Ir er inne i alle de ni kommunene som Innherred Renovasjon betjener. I Rørosregionen har Retura Ir en eierandel i Røros Container og Miljø, hvilket gjør at de betjener nasjonale kunder via det selskapet helt ned til Alvdal.

- Så vårt område strekker seg faktisk helt ned til gamle Rissa kommune, Inderøy, Verdal, Levanger, Skogn, Frosta, Stjørdal, Malvik Tydal, Selbu og så til og med fjellregionen ned til Alvdal. Så det er et litt rart og langt område, smiler Segtnan.

Sterk posisjon
Retura Ir er inne hos de fleste byggentreprenører i regionen. Segtnan påpeker at alle bedriftene er avhengig av en avfallsløsning og viser til at de har en stor markedsandel på Innherred. Samtidig kvier han seg for å fastslå at de er markedsledende på sitt felt.

- Vi må være konkurransedyktig, ellers er vi heller ikke markedsleder. Blir du for arrogant på det, er du ikke lenger ledende. Vi samarbeider med næringslivet i den forstand at det er vi som leverer avfallsløsninger til dem. Noen ser på oss som et nødvendig onde, andre ser på oss som en samarbeidspartner, mens andre ønsker å jobbe enda tettere med oss, sier han.

Mer rådgivning
De siste årene har bevisstheten rundt klima, miljø og bærekraft ført til en endring i behov et og ønskene fra en del av aktørene som bruker Retura IR. Rådgivning om avfallshåndtering har fått stadig større plass. Segtnan forteller at kundene nå etterspør råd og informasjon i større grad enn tidligere.

- Skal en bedrift bli godt på de ulike bærekraftmålene og materialgjenvinning, trenger de å sparre med noen. Vi merker definitivt det økte trykket på bærekraft. Kravene til dokumentasjon er stadig større, og hvis du ikke har alt dette på stell, mister du fort muligheten til å svare opp offentlige oppdrag. Da må du kunne vise til at du vet hva du holder på med og har kontroll på avfallsstrømmene, fastslår han.
 

Les mer