FØLG OSS      

Kompetanseheving

En av våre største satsningsområder i Verdal Næringsforum er kompetanseheving.

Endringer i samfunnet og næringslivet skjer på mange plan; noe som påvirker arbeidsplasser, krav og behov. Vår rolle er å ivareta næringslivet, dets interesser og behov, og tilby arenaer for utvikling og vekst. I løpet av året tilbyr næringsforumet et bredt spekter av kurs, foredrag, seminarer og medlemsmøter for læring, faglig input og inspirasjon.

Dette med mål om å bidra til et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv i Verdal og på Innherred.

Verdal Næringsforum tilbyr blant annet aktuelle: 
 

  • Kurs/sertifiseringer
  • Fagdager
  • Studier/studieturer
  • Seminarer/konferanser
  • Digitale verktøy

Vi ønsker velkommen til livslang læring! 
Bildegalleri #kompetanse

Aktuelt #kompetanse